این واحد کار طراحی الکتریکی و جانمایی تابلو را مطابق با مشخصات مورد درخواست، همچنین نظارت بر مراحل ساخت و مونتاژ را بر عهده دارد که شامل سه بخش می باشد:

1)    بخش طراحی مکانیکی

جانمایی قطعات تابلو با استفاده از نرم افزار های تخصصی

2)    بخش طراحی الکتریکال

محاسبه دینامیکی اتصال کوتاه
طراحی مدارهای تک خطی، کنترل، جانمایی
محاسبات سطح مقاطع هادی ها و شمش ها بر اساس شرایط محیطی
استفاده از نرم افزار های تخصصی در طراحی و محاسبات الکتریکی

3)    بخش کنترل کیفیت(QC)

کنترل مواد اولیه
کنترل فرآیند ساخت
کنترا محصول تولیدی

اطلاعات تماس

اصفهان،فلکه احمد آباد،ابتدای جی،جنب بانک ملت

03132285717 03132261071

همراه:09136003007

آدرس کارخانه:جاده اصفهان نائین،مقابل پایانه باربری شرق اصفهان